बंद करे

पुलिस स्टेशन

अमदा पुलिस स्टेशन

अमदा पुलिस स्टेशन


फोन : 06583-252798

आदित्यपुर पुलिस स्टेशन

आदित्यपुर, साराइकेला, झारखंड 832109


फोन : 06572372666

ईचागढ़ पुलिस स्टेशन

ईचागढ़ , झारखण्ड - 832404


फोन : 06591-283438

कान्द्रा पुलिस स्टेशन

कान्द्रा पुलिस स्टेशन


फोन : 06597-255380

कुचाई पुलिस स्टेशन

कुचाई , झारखण्ड - 833216


फोन : 06583253206

गम्हरिया पुलिस स्टेशन

गम्हरिया ,सरायकेला-खरसावाँ - 832108


फोन : 0657-2386500

चांडिल पुलिस स्टेशन

एनएच -32 चांडिल, झारखंड 832401


फोन : 06591-236816

तिरुलडीह पुलिस स्टेशन

तिरुलडीह पुलिस स्टेशन


फोन : 9955715162

दल्भंगा पुलिस स्टेशन

दल्भंगा पुलिस स्टेशन


फोन : 9798423588

नीमडीह पुलिस स्टेशन

एनएच -32, आदरडीह, झारखंड - 832401


फोन : 06591-233339