बंद करे

बी.डी.ओ

क्रम संख्या प्रखण्ड बी.डी.ओ कार्यालय संपर्क
1 सराइकेला बी.डी.ओ सराइकेला 06597-
234599
2 खरसावाँ बी.डी.ओ खरसावाँ 06583-
254914
3 राजनगर बी.डी.ओ राजनगर 06597-
252292
4 कुचाई बी.डी.ओ कुचाई 06583-
253216
5 चांडिल बी.डी.ओ चांडिल 06591-
236158
6 ईचागढ़ बी.डी.ओ ईचागढ़ 06591-
244407
7 नीमडीह बी.डी.ओ नीमडीह 06591-
233208